Tot Emprenedors

Definició de l’emprenedoria corporativa

emprenedoria

Des de l’inici de la revolució industrial les empreses han diversificat les seves activitats per cobrir necessitats del mercat que no estaven resoltes o per fer-ho d’una manera més eficient.

Moltes vegades aquest procés es feia d’una manera gradual i molt lenta, seguint el ritme de l’evolució de tota la societat. Els fabricants de carros evolucionen cap a fabricants de vehicles automòbils o els fabricants d’espases evolucionen cap a fabricants de maquinetes d’afaitar. Tot plegat era fruit de les circumstàncies i succeïa d’una manera poc sistematitzada.

Totes les empreses tenen talent —si no fos així, no existirien—, però, sobretot, tenen gran experiència en els temes relacionats amb el seu negoci (el producte, el mercat i el sector). Aleshores, com pot ser que no sorgeixin noves línies de negoci complementàries al voltant de la línia principal de negoci?

La resposta és que les estructures de l’organització estan dissenyades per optimitzar el rendiment en les situacions actuals i dificulten la recerca de noves visions del negoci, atès que aquestes visions distorsionen els objectius actuals.

Aquesta situació és perversa perquè aboca les empreses a no evolucionar i situar-se en un pla de supervivència. Tenim exemples d’empreses capdavanteres que havien innovat en el seu sector, però no van preveure que els seus productes serien substituïts per productes basats en tecnologies més avançades desenvolupats per empreses d’un nou sector d’activitat, com pot ser el cas d’Olivetti, substituïda pels ordinadors, o l’empresa Kodak, que no va saber preveure com canviaria el món de la fotografia i que, quan va voler adaptar-s’hi, ja era massa tard.

A més, a vegades es fa una distinció entre emprenedors i empresaris. En aquest sentit un empresari hauria d’aprofitar tota l’experiència adquirida i continuar veient el món des del punt de vista d’un emprenedor per innovar i fer créixer el seu negoci.

L’emprenedoria corporativa és una bona eina perquè l’empresa en el seu conjunt sigui innovadora constantment, s’avanci als nous canvis de l’entorn i creixi de manera controlada i contínua.

L’emprenedoria corporativa és l’activitat sistemàtica que té com a objecte generar nous negocis per a l’empresa mitjançant el desenvolupament de nous projectes empresarials innovadors, ja sigui a l’interior de la mateixa empresa o mitjançant la seva participació en altres de noves creades a l’exterior.

És a dir, generació de nous negocis per a l’empresa mitjançant:

  • Identificació i desenvolupament de projectes innovadors dins les empreses, que representin l’oportunitat de crear-ne de noves; com fomentar l’emprenedoria corporativa i la cultura emprenedora a les organitzacions.
  • la participació d’empreses consolidades en altres de noves o de recent creació.