Tot Emprenedors

Les pimes i les Tic

tecnologies-informacio

El meu consell en els darrers anys pels adolescents que encara no saben què volen ser de grans és què es dediquin al que es dediquin, una cosa és segura: han de dominar l’anglès i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

No ens centrarem en l’anglès, ens centrarem en les TIC però de fet les dues coses s’assemblen molt, ens permeten comunicar-nos amb tot el món, o al menys amb una bona part d’ell, possiblement, la part del món que ens interessa com a possibles consumidors dels nostres productes. La majoria de nosaltres estarà d’acord amb aquesta afirmació.

N’hi ha d’altres que poden pensar que el nostre client potencial és un client local i per tant, no cal que ens adrecem a ells fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, segurament quan va aparèixer el telèfon a finals del segle XIX o quan va aparèixer l’ordinador als anys 80 del segle passat, van  haver empreses que també pensaven que aquestes invencions no calien per desenvolupar els seus negocis, malauradament no els puc donar noms perquè al cap de pocs anys havien desaparegut al no poder seguir als seus competidors.

El primer que hem de tenir clar quan parlem de TIC és que estan aquí i han vingut per quedar-s’hi, en alguns casos substitueixen altres maneres de fer les coses, que actualment han quedat obsoletes i que si es fan sense les TIC són ineficients, com pot ser portar la comptabilitat a mà sobre llibres de paper. En altres casos, ens aporten solucions noves que sense el seu ús serien molt complicades de realitzar com potser obrir una finestra al món que anomenem web.

La segona cosa que hem de tenir clar, és que quan parlem de TIC, estem parlant d’instruments que ens permetran aconseguir d’una manera molt més simple i econòmica els nostres objectius que si no en féssim ús, però mai són un fi en si mateixes, només un mitjà facilitador per aconseguir els objectius.

Tenir els millors ordinadors amb els millors programes informàtics no ha de ser mai l’objectiu de la nostra empresa. Tenir la millor pàgina web per facilitar-nos l’entrada en el mercat dels Estats Units o treballar tota l’organització en xarxa per compartir els coneixements i millorar la nostra organització empresarial respecte als nostres competidors, si que haurien de ser els  nostres objectius. Ho podem fer amb les eines que ens donen les TICs o amb les eines del segle passat.